Soňky habarlar

Arhiw

Ysraýylyň Aşgabatdaky ilçisi Çagalar sagaldyş we dikeldiş merkezine bardy

17:0414.08.2023
0
25160

Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ysmaýyl Haldi Aşgabatdaky mümkinçiligi çäkli çagalar üçin sagaldyş we dikeldiş merkezine baryp gördi.

Ilçi haýyr-sahawat gatanjy hökmünde çagalar üçin kanselýariýa harytlaryny merkeziň ýolbaşçylaryna gowşurdy. Bu barada Ysraýylyň ilçihanasynyň sosial ulgamlarynda habar berildi.

Ozal Ysraýylyň Türkmenistandaky ilçisi Ysmaýyl Haldi bilen söhbetdeşligi çap edipdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň