Arhiw

Aşgabatdaky «Soltan Open Air» restorany – tomsuň yssy howasynda dynç almak üçin iň gowy mümkinçilik

10:3005.08.2023
0
67829

«Soltan Open Air» – Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna dürli tagamlary hem-de ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän «Soltan» restoranlar zynjyrynyň ýedi restoranynyň biridir. Bu merkeziň tapawutly aýratynlygy – açyk eýwanyň hem-de myhmanlaryň ýakymly dynç almaklary üçin özboluşly mikroklimaty döredýän emeli şaglawugyň bolmagydyr.

«Soltan Open Air» restoranynda milli, Gündogar we Ýewropa aşhanalarynyň dürli görnüşli, tagamly we estetiki taýdan owadan bezelen naharlaryndan lezzet alyp bilersiňiz. Myhmanlara krem-çorbalaryň we süýjülikleriň dürli görnüşleri hödürlenýär. Restoranyň otaglarynyň özboluşly dizaýny stilleriň sazlaşygy konsepsiýasyna esaslanýandygy bilen tapawutlanýar.

Restoranyň müşderileri ünsli işgärleriň ajaýyp hyzmatyna ýokary baha bererler, açyk eýwanda suw çüwdürimleriniň sesiniň astynda geçirilen agşam bolsa rahatlygy üpjün eder hem-de bu ýerde geçirilen islendik duşuşyga romantik öwüşgin çaýar.

«Soltan Open Air» restoranynda dabaralary geçirmek üçin ähli zerur şertleriň – baryň, aýdym-sazyň, monitorlaryň, rahat we owadan mebelleriň we ş.m. bolmagy bu ýeri islendik çäreleri geçirmek üçin wagtlaýyn kärendesine tutmaga mümkinçilik berýär.

Restoranyň iş wagty – 9:00-dan 23:00-a çenli, şeýle hem onuň şäheriň işewürlik etrabynda ýerlemşmegi müşderilere tagamly ertirlik, günortanlyk naharlaryny edinmäge ýa-da tagamlary iş ýerlerine sargyt etmäge şert döredýär.

«Soltan Open Air» restoranynyň salgysy: Aşgabat, 2127-nji köç. (G.Kuliýew), 72-nji jaý. Telefonlar: (+993 64) 69 44 44, (+993 12) 75 35 55, (+993 12) 75 36 66.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň