Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly elektron sportçularyň Saud Arabystanynda geçiriljek iri ýaryşa gatnaşmagy mümkin

17:5331.07.2023
0
28495

Global kibersport federasiýasy şu ýylyň 11 ― 16-njy dekabry aralygynda Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek «Global Esports Games» halkara ýaryşynyň ugurlaryny kesgitledi.

Ýaryş elektron sportuň dört görnüşi boýunça, has takygy, DOTA 2, PUBGM, eFootball 2023 we Street Fighter 6 boýunça geçiriler.

Ýaryşa gatnaşmaga hukuk berýän saýlama duşuşyklar onlaýn görnüşinde geçiriler. Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy milli ýaryşy 15 ― 20-nji awgust aralygynda geçirmegi meýilleşdirýär. Oňa gatnaşmak üçin federasiýanyň resmi saýtyndan hasaba alnyp bolar.

Saud Arabystanyndaky ýaryş elektron sportuň türkmenistanly wekilleri üçin ukyp-başarnyklaryny görkezmegiň ajaýyp mümkinçiligi. Hut, şonuň üçin hem Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy ähli agzalaryny saýlama duşuşyklara gatnaşmaga çagyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň