Soňky habarlar

Arhiw

Futzal boýunça Merkezi Aziýanyň çempionaty Eýranyň çempionlygy bilen tamamlandy

15:4131.07.2023
0
24757

Duşenbe şäherinde geçirilen «CAFA Futsal Cup-2023» halkara futzal ýaryşynyň jemleýji oýun güni geçirilip, onuň netijesinde Eýranyň milli ýygyndysy (12 utuk) birinji orna eýe boldy.

Soňky tapgyryň duşuşyklarynda Eýranyň ýygyndy topary Täjigistanyň milli ýygyndysyny 1:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Tapgyryň beýleki duşuşyklarynda Özbegistanyň ýygyndy topary Gyrgyzystandan (4:0), Owganystanyň ýygyndy topary bolsa Türkmenistanyň ýygyndy toparyndan (3:2) üstün çykdylar.

Şeýlelikde, geçirilen oýunlardan soň ikinji, üçünji orunlary degişlilikde Owganystanyň (10 utuk) hem-de Özbegistanyň (9 utuk) milli ýygyndylary eýelediler. 6 utuk toplan Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýaryş tertibinde bäşinji orny eýeländigini bellemek gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň