Soňky habarlar

Arhiw

Gurban Berdiýewiň topary rus çempionatynyň täze möwsümindäki ilkinji deňligini gazandy

12:3924.07.2023
0
37544

Russiýanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň 2-nji tapgyrynda Mahaçkalanyň «Dinamosy» bilen Tulanyň «Arsenalynyň» arasyndaky duşuşyk başalanyşy ýaly, 0:0 hasabyndaky deňlik bilen tamamlandy.

Duşuşykdan soň «Dinamonyň» baş tälimçisi, türkmenistanly hünärmen Gurban Berdiýew pikirlerini beýan etdi.

Beridýewiň pikirine görä, topar onuň meýdanda görmek isleýän oýnuny orta goýup başlady. Ýöne netije baş tälimçini kanagatlandyrmaýar. Şeýle hem topa erk etmegi başarýandyklary we haýsy pursatlarda hüjüme geçmelidiklerini bilýändikleri üçin oýunçylaryny öwdi.

«Gysgaça aýtsam, men oýundan hoşal. Ýöne netije kanagatlandyranok. Şeýle-de bolsa, bu gün «Torpedo» bilen geçirilen duşuşykda goýberen hatalarymyzy goýbermedik» diýip, baş tälimçi aýtdy.

Mahaçkala şäherine wekilçilik edýän klubyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, topar oýny öz elinde saklady.

Duşuşyk Tula şäherindäki «Arsenal» stadionynda geçiriler. Yzda galan iki tapgyrdan soň 1 utukly «Dinamo» 14-nji, 2 utukly «Arsenal» bolsa 12-nji orunda.

«Dinamo» indi öňümizdäki iki duşuşygy hem öz meýdanynda geçirer. Topar 30-njy iýulda «Kubany», 6-njy awgustda bolsa «KamAZ»-y kabul eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň