Soňky habarlar

Arhiw

«Daýhanbank» Türkmenistanda «internet-bank» ulanyjylarynyň sany boýunça öňdebaryjy boldy

17:4017.07.2023
0
45899

2023-nji ýylyň iýul aýynyň başyndaky ýagdaýa görä, «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky Türkmenistanda «internet-bank» hyzmatyny ulanyjylarynyň sany boýunça öňdebaryjy boldy.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň habaryna görä, «Daýhanbankda» hasaba alnan 363 604 «internet-bank» ulanyjysy bar. Ondan soňra sanawda «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky (324 644 ulanyjy) we «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik banky (171 032 ulanyjy) ýerleşýär.

«Daýhanbank» müşderiler bilen, esasan, Türkmenistanyň sebitlerinde işleşýär. Şeýlelik bilen, ulanyjylaryň köpüsi Mary (143 819 ulanyjy), Lebap (81 616 ulanyjy) we Daşoguz (59 736 ulanyjy) welaýatlarynda ýerleşýär.

Türkmenistandaky banklaryň 07.01.2023 senesindäki ýagdaýyna görä «internet-bank» hyzmatyny ulanyjylarynyň sany boýunça doly reýtingi:

  • Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky — 363 604
  • Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky — 324 644
  • «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik banky — 171 032
  • Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky — 75 940
  • «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky — 39 940
  • Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky — 11 085
  • «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky — 4531
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň