Soňky habarlar

Arhiw

«Bas» futbol topary Oraz Ataýewi doglan güni bilen gutlady

15:1907.07.2023
0
20175

Russiýanyň «Bas» media futbol topary Oraz Ataýewi doglan güni bilen gutlady. 7-nji iýulda futbolçy 23 ýaşyny doldurdy.

«Şu gün biz merkezi goragçymyz Oraz Ataýewiň doglan gününi belleýäris. Oraz, biz saňa mundan beýläk hem diň şadyýanlyk we bagtyýar durmuş arzuw edýäris. Sen biziň tälimçiler toparymyz üçin goragymyzyň berk galasy. Saňa milli ýygyndyda hem üns berilýändigine şaýat bolduk!» diýlip, klubyň telegram-kanalynda aýdylýar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, «Bas» futbol topary Moskwanyň Selebriti kubogynyň çärýek finalynda «Matç TW» toparyny 5:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň