Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Kanadanyň General-gubernatoryny we halkyny gutlady

09:0901.07.2023
0
31287

Prezident Serdar Berdimuhamedow Kanadanyň General-gubernatory hanym Meri Saýmona we ýurduň halkyna Kanadanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň döwlet Baştutany mümkinçilikden peýdalanyp, hanym Meri Saýmona berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Kanadanyň halkyna bolsa parahatçylyk, öňegidişlik we gülläp ösüş arzuw etdi.

Kanadanyň güni bu ýurtda esasy döwlet baýramy bolup, her ýylyň 1-nji iýulynda bellenilýär.

1867-nji ýylyň şu gününde, Demirgazyk Amerikanyň ilkinji koloniýalary — Ontario, Kwebek, Täze Şotlandiýa we Täze Bronsuik welaýatlary, Kanadanyň Dominiony atly konfederasiýada birleşip, täze ýurt döretdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň