Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň weleýbol ýygyndysy Milletler ligasynda Nepalyň ýygyndysyndan üstün çykdy

10:3824.06.2023
0
21140

Gyrgyzystanyň Çolpon-Ata şäherinde woleýbol boýunça erkek ýygyndylarynyň arasynda Merkezi Aziýanyň Woleýbol assosiasiýasynyň ― CAVA-nyň Milletler ligasynyň duşuşyklary dowam edýär.

Gyrgyzystanyň Woleýbol federasiýasynyň habar berşi ýaly, ýaryşa ýedi topar ― Gyrgyzystanyň, Nepalyň, Mongoliýanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Eýranyň we Gyrgyzystanyň ikinji ýygyndylary gatnaşdy.

Ýaryşyň dördünji tapgyrynyň çäginde 22-nji iýun güni türkmen ýygyndysy Nepaly 3:1 hasabynda ýeňdi. Günüň beýleki duşuşyklarynda Eýran Mongoliýadan 3:0, Özbegistan Gyrgyzystanyň ikinji ýygyndysyndan 3:0 hasabynda üstün çykdylar.

Türkmenistanyň ýygyndysy ýaryşdaky jemleýji duşuşyklaryny 24-nji iýun güni Özbegistanyň, 25-nji iýunda Eýranyň ýygyndylary bilen geçirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň