Soňky habarlar

Arhiw

«Iş Nokady» «English club» duşuşyklarynyň täzeden başlanjakdygyny habar berýär

11:2817.06.2023
0
39731

«Iş Nokady» kompaniýasy müşderileriniň köp sanly haýyşy boýunça «English club» agşamlarynyň täzeden başlanýandygy baradaky habary bilen olary begendirmäge howlugýar.

Özüne çekiji duşuşyklaryň dowamynda olara gatnaşyjylar iňlis dilinde gürleşmek endiklerini öwrenýärler we ony ösdürýärler. Agşamlar aragatnaşyk üçin amatly şertlerde geçirilýär.

«English club» agşamlaryna gelýän 16 ýaşdan uly myhmanlar biri-biri bilen tanyşýarlar, gyzyklandyrýan mowzuklardan jedeller (debat) gurnaýarlar we ýakymly gurşawda dynç alýarlar.

Ilkinji duşuşyk 23-nji iýunda sagat 19:00-da «Iş Nokady» koworking merkezinde geçiriler. Onuň mowzugy – «Balancing Independence and Togetherness» (Garaşsyzlygy we agzybirligi deňleşdirmek). Duşuşygyň esasy alypbaryjysy – «Nartach’s Late Night Talk» gepleşik klublarynyň guramaçysy Garaýewa Nartäç.

Gatnaşmagyň bahasy 100 manat. Orunlaryň sany çäkli bolany üçin, gatnaşyk ýazylyşyk esasynda amala aşyrylýar. Telefon arkaly ýazylmak mümkindir: (+993 12) 46 81 65.

Salgysy: «Berkarar» işewürlik merkezi, 1-nji gat, «Iş Nokady» kompaniýasynyň ofisi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň