Soňky habarlar

Arhiw

TFF-niň kubogy ― 2023: «Energetik» ahyrky minutlarda geçirilen gol bilen «Şagadamdan» asgyn geldi

10:5707.06.2023
0
19612

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň kubogynyň 1-nji tapgyryndaky duşuşykda iň soňky 10 minutlyga çenli deňligi goran «Energetik» derwezesinde 83-nji minutda gören goly bilen «Şagadamdan» asgyn geldi.

1:0 hasabynda «Şagadamyň» haýryna tamamlanan duşuşykdaky ýeke-täk pökgini 83-nji minutda Guwanç Abylow geçirdi.

«Şagadam» ýaryşyň 2-nji tapgyrynda ertir «Merw» bilen güýç synanyşar. «Energetik» bolsa edil özi ýaly 1-nji tapgyrda utulan «Ahaly» utup, ýaryş tertibinde ýokary göterilmäge synanyşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň