Soňky habarlar

Arhiw

Jamaldin Hojanyýazowyň topary Moskwanyň «Spartagyny» Russiýanyň kubogy ugrundaky ýaryşdan çykardy

22:0619.04.2023
0
17159

Düzüminde Baýramaly şäherinde doglan Jamaldin Hojanyýazow hem bolan «Akron» futbol topary Russiýanyň Kubogynda Moskwanyň «Spartagtyndan» üstün çykdy. Şu gün Žigulýow şäherinde geçirilen duşuşyk ýerli toparyň 1:0 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy.

Duşuşykda «Akronyň» gollaryny Andres Ponse bilen Nikita Saltykow geçirdi. «Spartakda» bolsa Tomaş Tawareş tapawutlandy. «Gyzyl-aklaryň» hüjümçisi Keýta Baldeniň ýerine ýetiren 11 metrlik jerime urgusyny bolsa Tolýattin klubynyň derwezeçisi Sergeý Wolkow gaýtardy.

Bu ýeňişden soň «Akron» ýaryşyň birinji tapgyryna çykdy, «Spartak» bolsa ýaryş bilen hoşlaşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň