Soňky habarlar

Arhiw

Liga 1: PSŽ «Liondan» asgyn geldi

10:0703.04.2023
0
32372

PSŽ Liga 1-iň 29-njy tapgyrynda «Lion» futbol toparyny kabul etdi. «Park de Prensde» geçirilen duşuşyk myhmanlaryň 1:0 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy ― diýip, «Çempionat» habar berýär.

Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini 56-njy minutda «Lionyň» hüjümçisi Bredli Barkol geçirdi. Goluň assisti Sael Kumbediden geldi.

39-njy minutda «Lionda» hüjümçi Aleksandr Lakazet 11 metrlik jerime urgusyndan dürs peýdalanyp bilmedi.

29 tapgyrdan soň 66 utukly PSŽ ýaryş tertibiniň başyny çekýär. «Lans» bilen «Marsel» öňdebaryjydan 6 utuk yzda. 44 utukly «Lion» bolsa ýaryş tertibiniň dokuzynjy basgançagynda.

PSŽ-niň Kristof Galtýeniň ýolbaşçylygyndaky soňky 10 duşuşygynda eýýäm altynjy gezek ýeňlendigini aýtmak gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň