Arhiw

«Daýhanbank» DTB 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça içki gözegçilik ulgamynynyň amallarynyň audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

13:1426.03.2023
0
18022
«Daýhanbank» DTB 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça içki gözegçilik ulgamynynyň amallarynyň audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça içki gözegçilik ulgamynynyň amallarynyň audit barlagyny geçirmek üçin halkara bäsleşik yglan edýär. Bu barada türkmen metbugatynda habar berildi.

Gyzyklanma bildirýän guramalar we kompaniýalar bäsleşik boýunça tekliplerini şu bildirişiň çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny we şertlerini aşakda görkezilen salgy boýunça ýa-da elektron salgy arkaly ýüz tutup alyp bilersiňiz.

  • Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465.
  • Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 12) 38-01-33, 38-02-05 email: bhhm@dayhanbank.gov.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň