Arhiw

Dubaýda geçiriljek «OGT-2023» foruma gatnaşjak 100-den gowrak wekiliýet hasaba alyndy

12:0723.03.2023
0
26712
Dubaýda geçiriljek «OGT-2023» foruma gatnaşjak 100-den gowrak wekiliýet hasaba alyndy

Şu günler 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça geçiriljek foruma işjeň taýýarlyk görülýär.

Häzirki wagta çenli bu foruma gatnaşmaga isleg bildirýän 100-den gowrak wekiliýet hasaba alyndy.

Foruma gatnaşyjylaryň hatarynda BAE-niň Hökümetiniň ýokary derejeli wekilleri, iri nebit we gaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem halkara guramalar bar.

Forumda Türkmenistanyň ýangyç we energetika toplumynyň täze maýa goýum taslamalaryny hödürlemek, ýagny 21 we 23 belgili deňiz bloklaryna, Günbatar Çelekene maýa goýumlaryny çekmek, bar bolan ýataklaryň önümçiligini durnuklaşdyrmak, şeýle hem dünýäde ikinji orunda durýan ägirt uly «Galkynyş» gaz käniniň özleşdirilmeginiň indiki tapgyrlarynyň taslamasyny hödürlemek göz öňünde tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň