Arhiw

TYA iýunda geçiriljek halkara maslahata gatnaşmaga çagyrýar

10:2219.03.2023
0
13650
TYA iýunda geçiriljek halkara maslahata gatnaşmaga çagyrýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy 2023-nji ýylyň 12 – 13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar" atly halkara ylmy maslahat geçirýär.

Ylmy maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus.

Ylmy maslahatyň tematiki ugurlary:

1. Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika;

2. Biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika;

3. Maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary;

4. Häzirki zaman lukmançylygy we derman serişdelerini öndürmek tehnologiýalary;

5. Innowasion ykdysadyýet;

6. Ynsanperwer ylymlar.

Ylmy maslahata gatnaşmak üçin degişli resminamalar, nutuklaryň gyçgaça beýanlary we annotasiýalary 2023-nji ýylyň 1-nji apreline çenli kabul edilýär.

Ylmy maslahata gatnaşmaga isleg bildirýänler zerur maglumatlary tabşyrmak üçin degişli şertleri we talaplary berjaý etmelidirler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň