Arhiw

Aşgabatda telekeçileriň arasynda küşt ýaryşy geçirildi

10:5216.11.2022
0
7774
Aşgabatda telekeçileriň arasynda küşt ýaryşy geçirildi

Aşgabatdaky ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde hususyýetçileriň we olaryň maşgala agzalarynyň arasynda küşt ýaryşy geçirildi. Ýaryş toparlaýyn we erkekleriň, zenanlaryň hem-de çagalaryň arasynda bolup geçdi.

Ýaryşdan ozal oňa gatnaşyjylara wiktorina yglan edildi. Bu ýaryş küşt bilen meşşgullanýan telekeçileriň arasyndaky dostluk bagyny güýçlendirdi.

Ýaryşda türkmenistanly ussat Saparmyrat Atabaýewiň Nýu-Deli şäherinde geçirilen Aziýa çempionatyndaky göçümleri hem seljerildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň