Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly robotçylar topary Ženewada geçirilýän halkara sergä gatnaşýarlar

12:4215.10.2022
0
25765
Türkmenistanly robotçylar topary Ženewada geçirilýän halkara sergä gatnaşýarlar
Türkmenistanyň «OguzRobot» topary Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilýän «2022 First Global Challenge» atly tehnologiýalar sergisine gatnaşýar. Bu barada «Jeyhun news» habar berdi.
Halkara sergä dünýäniň 180 ýurdundan meýletinçileriň, mugallymlaryň we beýleki robot tehnikasy bilen gyzyklanýanlaryň müňlerçesi gatnaşýar.
«Global Challenge» sergisine gatnaşyjylar taýýarlan önümlerini hem-de başarnyklaryny görkezip, Ýer ýüzüni gurşap alan adamzat meselelerini çözmek bilen bagly tekliplerini hödürlärler.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň