Soňky habarlar

Arhiw

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşadyldy

23:1829.09.2022
0
71075
Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapardurdy Toýlyýewi Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran 9/1 belgili çözgüdi tassyklanyldy.

Şeýle-de bu wezipä Allaberdi Aşirowy saýlamak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran 9/2 belgili çözgüdi Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň