Soňky habarlar

Arhiw

Allaberdi Aşirow rektor wezipesinden boşadyldy

22:1829.09.2022
0
54701
Allaberdi Aşirow rektor wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Allaberdi Aşirow, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Allaberdi Aşirowy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlamak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran 9/2 belgili çözgüdi tassyklanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň