Soňky habarlar

Arhiw

«Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň görnükli estrada ýyldyzlarynyň konserti bolar

18:1122.09.2022
0
24316
«Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň görnükli estrada ýyldyzlarynyň konserti bolar

Şu baýramçylyk günlerinde Aşgabatdaky «Watan» kinokonsert merkezinde ýurduň görnükli estrada ýyldyzlarynyň konserti geçiriler.

23, 24 we 25-nji sentýabr günlerinde bu ýerde Begenç Çaryýew, Gözel Orazmyradowa, Aman Sähedow, Dessan Bäşimow ýaly köp sanly görnükli estrada ýyldyzlary çykyş eder.

Habarlaşmak üçin «Watan» kinokonsert merkeziniň telefon belgileri: (+99312) 92-18-65, 61-54-61.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň