Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda thekwondo boýunça ýaryş geçirildi

01:1804.08.2022
0
7681

Aşgabadyň Olimpiýa şäheriçesinde thekwondo boýunça Koreýa Respublikasynyň ilçisiniň kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Bu barada «Mir» HTRK habar berýär.

Ýaryş Türkmenistanyň thekwondo federasiýasy we degişli ilçihana tarapyndan guraldy. Oňa ýurduň dürli künjeklerinden güýçli türgenleriň 130-da gowragy gatnaşdy.

Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çul hem myhman boldy. Koreý diplomat öz çykyşynda Türkmenistana thekwondo boýunça täze, has tejribeli tälimçileriň çagyryljakdygyny habar berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň