Soňky habarlar

Arhiw

Lebap welaýat häkimliginde wezipe çalşygy geçirildi

23:3029.07.2022
0
14681
Lebap welaýat häkimliginde wezipe çalşygy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jennet Orazmamedowna Geldymamedowa başga işe geçmegi sebäpli, Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Bu barada türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Türkmen döwletiniň Baştutanynyň başga bir Karary bilen bu wezipä Oguljennet Kakadurdyýewna Berdiliýewa bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň