Soňky habarlar

Arhiw

Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynda türkmen woleýbolçylary Gyrgyzystanyň toparyny utdy

21:3024.07.2022
0
8992

Bişkekde geçirilýän Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogy ýaryşynyň (Bişkek häkiminiň Kubogy) ikinji oýnunda Türkmenistanyň milli ýygyndysy Gyrgyzystanyň toparyny utdy (3:2).

Oýundaky döwler 28:26, 17:25, 25:21, 23:25, 15:8 hasabynda tamamlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýygyndysy 4 utuk toplap, toparçada öňdeligi eýeleýär.

Şol bir wagtyň özünde Gazagystanyň topary 3 döwüň dowamynda Özbegistany 3:0 hasabynda utdy.

Jemleýji tapgyrda (25-nji iýulda) türkmen woleýbolçylary Özbegistanyň topary bilen duşuşarlar.

Ozal habar berşimiz ýaly, Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň finaly 27-nji iýulda bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň