Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýäniň wise-prezidenti Aşgabada geldi

17:5001.07.2022
0
7773
Türkiýäniň wise-prezidenti Aşgabada geldi
Surat: aa.com.tr

Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýyň ýolbaşçylygyndaky türk wekiliýeti iki günlük sapar bilen Türkmenistana geldi.

Anadolu Ajansi habarlar gullugynyň habaryna görä, saparyň çäklerinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň altynjy mejlisi, Türkmen-türk işewürlik forumy geçiriler.

Wise-prezidenti Fuat Oktaý saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we wise-premýer Batyr Atdaýew bilen duşuşyklary geçirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň