Soňky habarlar

Arhiw

Ýaponiýanyň üstünden meteorit uçup geçdi

16:2029.06.2022
0
3287
Ýaponiýanyň üstünden meteorit uçup geçdi
Surat: cnet.com

Düýn, çarşenbede Ýaponiýanyň Honsýu adasynyň birnäçe etraplarynyň üstünde meteorit uçup geçdi. Asman jisimini ýurduň NHK teleýaýlymy surata düşürdi.

Gözi bilen görenleriň aýtmagyna görä, asmanda otly şar uçyp geçdi, soňra partlama meňzeş ses eşidildi. Meteoritiň bölekleriniň ýere gaçan bolmagy mümkin diýlip çaklanýar. Waka bilen bagly ýitgi çekilendigi barada habar berlenok.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň