Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki «Köpetdag» myhmanhanasynyň durky täzelener

08:0323.06.2022
0
12304

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda şäheriň Arçabil şaýolunyň 39-njy salgysynda ýerleşýän «Köpetdag» myhmanhanasynyň binasyny güýpli abatlamak üçin bäsleşik yglan edýär.

«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar bermegine görä, gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalarydyr teklipleri Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 3-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň