Müsürde ýurda gelýänler üçin ähli koronawirus çäklendirmeleri aýrylýar

14:4617.06.2022
0
3506
Müsürde ýurda gelýänler üçin ähli koronawirus çäklendirmeleri aýrylýar

Müsüriň Hökümeti ýurda gelýän syýahatçylar üçin COVID-19 pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeleriň ählisini aýyrýar. Bu barada premýer-ministr Nader Saadyň resmi wekili habar berdi. Häzirlikçe bu çözgüdiň haçan güýje giriziljekdigi belli däldir.

Häzirki wagta çenli Müsüriň ilatynyň 19 86,6 sany raýaty COVID-19 sanjymyny bir gezek, 4,5 million raýaty bolsa bu sanjymy gaýtadan hem alypdyr diýip, mir 24 saýty habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň