Soňky habarlar

Arhiw

Bahreýn Aziýanyň kubogy - 2023-iň saýlama tapgyrynda ýer eýelerini ýeňdi

21:3411.06.2022
0
6066
Bahreýn Aziýanyň kubogy - 2023-iň saýlama tapgyrynda ýer eýelerini ýeňdi

Şu gün, Aziýa kubogy – 2023-iň saýlama tapgyrynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň topardaşy Malaýziýanyň we Bahreýniň ýygyndylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Oýun 2:1 hasabynda Bahreýniň ýygyndysynyň peýdasyna tamamlandy.

Häzirki wagtda «E» toparçada Bahreýniň ýygyndysy 6 utuk bilen öňdeligi eýeleýär.

Türkmenistanyň milli ýygyndysy şu gün, 11-nji iýunda Bangladeşiň ýygyndysyndan 2:1 hasabynda üstünçykdy. Ýurdumyzyň milli ýygyndysy 14-nji iýunda üçünji tapgyryň duşuşygynda Bahreýniň milli ýygyndysy bilen duşuşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň