Soňky habarlar

Arhiw

«Ramsey» dükanyndan egin-eşik alanlara polo-köýnekçeleri sowgat berilýär

12:2209.06.2022
0
6179
«Ramsey» dükanyndan egin-eşik alanlara polo-köýnekçeleri sowgat berilýär

8-nji iýunda «Ramsey» erkek egin-eşikleriniň dükanynda aksiýa çäresi geçirilip başlandy. Oňa laýyklykda, türk brendiniň Türkmenistandaky dükany alyjylara sowgatlary ýetirýär.

«Ramsey» brendiniň täze gelen egin-eşiklerinden 7000 manat möçberde söwda eden müşderilere polo-köýnekçesi (batnik) sowgat hökmünde berilýär.

Bu ýerde sport geýimleri, kežual hem-de nusgawy egin-eşikler ýaly dürli görnüşli harytlar bar. Dükanda köýnekçeleriň, polo-köýnekçeleriň, köwüşleriň hem-de aksessuarlaryň köp sanly görnüşleri hödürlenilýär.

Aşgabatdaky «Ramsey» dükany «Berkarar» söwda we dynç alyş merkeziniň 1-nji gatynda ýerleşýär. Brendiň wekilleri bilen +993 61 64-41-18 telefon belgisi arkaly jaň edip ýa-da sosial ulgam sahypasy boýunça habarlaşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň