Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň ilçihanasy Türkmenistandan indiki ýörite uçuşyň senesini yglan etdi

15:0119.05.2022
0
21234
Russiýanyň ilçihanasy Türkmenistandan indiki ýörite uçuşyň senesini yglan etdi

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Russiýanyň ilçihanasynyň ýardam bermegi bilen Aşgabat — Moskwa ugry boýunça «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. Degişli bildiriş Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň Telegram sahypasynda çap edildi.

Maglumata görä, T5-701 uçary ýerli wagt bilen 10:00-da Aşgabatdan Moskwa tarap ýola düşer. Uçar Domodedowa halkara howa menziline Moskwa wagty bilen 11:40-da barar.

Nobatdaky ýörite uçuş üçin awiapetekleriň satuwy 18-nji maýda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçalarynda başlady.

Ýörite uçuş bilen Russiýa uçmak isleýän daşary ýurt raýatlary ýokanç keseliň ýoklugy baradaky 48 sagatlyk lukmançylyk barlagyny netijelerini almalydyrlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň