Soňky habarlar

Arhiw

Halkara foruma gatnaşyjylar Konstitusiýa binasyna gül goýdular

11:2712.05.2022
0
3838
Halkara foruma gatnaşyjylar Konstitusiýa binasyna gül goýdular

Şu gün — 12-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy öz işine başlar. Halkara forum başlamazyndan ozal, oňa gatnaşýan ýurtlaryň wekilleri Aşgabatdaky Konstitusiýa binasyna gül goýdular.

«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň elektron neşirinde habar berlişi ýaly, gül goýmak dabarasyna halkara foruma gatnaşýan Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň, şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň we Azerbaýjan Respublikasyň wekiliýetiniň agzalary gatnaşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň