Soňky habarlar

Arhiw

«Arzuw haly» dükany awtoulagyň oturgyçlary üçin halyçalaryň uly toplumyny hödürleýär

12:0905.04.2022
0
4570
«Arzuw haly» dükany awtoulagyň oturgyçlary üçin halyçalaryň uly toplumyny hödürleýär

«Arzuw haly» dükany sürüjileri awtoulagyň oturgyçlary üçin niýetlenen halyçalary satyn almaga çagyrýar. Bu ýerde müşderilere bir we dürli reňkli, milli gölli halyçalar hödürlenilýär.

Ýokary hilli halyçalar awtoulagyň içine rahat hem gözel görnüş bermek bilen, onuň oturgyçlaryny hapalanmakdan we dürli zeperlenmeden goraýar.

2008-nji ýyldan bäri «Arzuw haly» dükany türkmen, eýran we türk önüm öndürijileriniň halylaryny alyjylara hödürleýär. Dükandaky haly önümleri eýesine uzak wagtlap hyzmat etmäge ukyply bolup, olar wagtyň geçmegi bilen reňk öwüşginini ýitirmeýärler.

Dükanyň salgysy: Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew(öňki Obýezdnoý) köçesindäki Beýik bina söwda toplumy.

Habarlaşmak üçin:

  • Sosial aragatnaşyk serişdeleri:
  • IMO +99362 365566
  • Мary +99361 937333
  • Lebap +99364 700661
  • E-mail arzuwhalyashgabat@mail.ru

Şeýle-de okaň:

Fotoreportaž:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň