Arhiw

Türkmenistanda dünýä çempionatynyň bije çekişligine nireden tomaşa edip bolar?

14:4801.04.2022
0
5756
Türkmenistanda dünýä çempionatynyň bije çekişligine nireden tomaşa edip bolar?

Russiýanyň «Матч ТВ» teleýaýlymy şu gün agşam sagat 21:00-da futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparçalaýyn tapgyry üçin bije çekişligi sport muşdaklaryna göni ýaýlymda ýetirer.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, dünýä çempionatyna gatnaşjak 32 milli ýygyndynyň 29-sy belli boldy. Galan 3-si bolsa iýun aýyndaky pleý-off duşuşyklaryndan soň belli bolar.

Dünýä çempionatynda 32 ýygyndy 8 toparçada çykyş eder. Her toparçada 4 ýygyndy bolup, bijeler 4 torba esasynda çekiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň