Arhiw

Aşgabatda gar gatyşykly ýagyş ýagyp, üýtgäp durýan bulutly howa bolar

09:0023.03.2022
0
2834
Aşgabatda gar gatyşykly ýagyş ýagyp, üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 23-nji martda Aşgabatda hem-de welaýatlarda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +4... +6° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +7... +12°, kenarýaka etraplarda +3... +8° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 769 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Awazada: howa +4... +6°, basyşy 770 mm, çyglylygy 70 — 90%.

Balkanabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 771 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +4... +9° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 747 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Tejen şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 750 mm, çyglylygy 70 — 90%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +5... +10° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 749 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Baýramaly şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 746 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +5... +10° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 751 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Kerki şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 743 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3°-a çenli, gündizine +3... +8° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 764 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Köneürgenç şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 767 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň