Soňky habarlar

Arhiw

Ruslan Mingazowyň «Kitçidäki» belgisi belli boldy

13:3003.03.2022
0
3467

Türkmenistanly ýarym goragçy Ruslan Mingazowyň Gonkongyň «Kitçisinde» çykyş etjek belgisi belli boldy.

Klubyň metbugat gullugynyň habaryna görä, 30 ýaşly futbolça 7-lik belgi berildi.

Ruslan Mingazowyň «Kitçä» erkin oýunçy hökmünde goşulandygyny habar berýäris. Ol şertnamasynda görkezilen möhletiň dolandygy sebäpli «Kaspiý» bilen hoşlaşypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň