Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy dermatologik serişdeleriň giň toplumyny hödürleýär

10:1411.12.2021
0
3528
«Şypaly Çomuç» dermanhanasy dermatologik serişdeleriň giň toplumyny hödürleýär

Aşgabadyň «Şypaly Çomuç» dermanhanasy dünýäniň öňdebaryjy derman öndürijilerinden dürli görnüşli, biri-birinden üýtgeşik dermatologik serişdeleri hödürleýär: siňňil, düwürtik, çişme we deri infeksiýasy üçin losonlar, ýokanç we garabaş kesellerini bejermek üçin dermanlar, allergiýa garşy mazlar we geller, derini, düwürtikleri we örgünleri bejermeklik üçin ýerli anestezik serişdeler. Şeýle hem «Şypaly Çomuç» dermanhanasynda eneler we bäbekler üçin niýetlenilen derini ideg etme wesme (kosmetika) serişdeleriniň köp sanlysy hödürlenýär.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň shypaly-chomuch.com.tm web sahypasyndan şu dermatologik serişdeleri we beýleki dermanlary satyn alyp bilersiňiz.

Deri keselleri dürli görnüşli kesellerden – ýokanç, garabaş, mikrob, şikes ýetme (trawmatologik) we allergiýa ýaly kesellerden döreýär. Deride bedeniň içki agzalarynyň dürli näsazlyklarynyň, metabolik bozulmalarynyň we gormonal deňagramsyzlygynyň alamatlary hem ýüze çykyp biler. Şonuň üçin deride dürli şikesler ýüze çykanda, ilki bilen lukmana ýüz tutmaklyk zerurdyr.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň derman önümleri @lalezarapteka internet ulgamynda hem görkezilýär.

Imo: +99362156340

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň