Soňky habarlar

Arhiw

AFK halkara ýaryşlary güýz ― bahar ulgamyna geçirmek boýunça iş alyp barýar

13:3203.12.2021
0
4600
AFK halkara ýaryşlary güýz ― bahar ulgamyna geçirmek boýunça iş alyp barýar

Türkmenistanyň futbol toparlarynyň wekilçilik edýän AFK derejeli halkara ýaryşlary mundan beýläk baharda başlanyp, güýzde tamamlanman, tersine bolup biler.

Çünki AFK bahar ― güýz ulgamyny güýz ― bahar ulgamyna geçirmek barada işleri alyp barýar.

Bu barada guramasynyň resmi saýty habar berdi.

Ýeri gelende aýtsak, AFK bahar ― güýz ulgamyna 2004-nji ýylda geçipdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň