Soňky habarlar

Arhiw

Russiýa Federasiýasynyň hökümeti tarapyndan bellenen kwotanyň çäginde okamak üçin dalaşgärler üçin synaglaryň tertibi yglan edildi

11:4902.12.2021
0
15481

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasy, Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň kwotasynyň çäginde bakalawr we hünärmen programmalaryna dalaşgärleri saýlamak synaglary barada täzelenen maglumatlary çap etdi.

Maglumatlara görä, bakalawr we hünärmen programmalaryna dalaşgärler üçin saýlama çäreleri www.education-in-russia.com portalynda uzak aralyk tehnologiýalaryny (proktor ulgamlary) ulanmak arkaly geçiriler. Okuw üçin ýüz tutan dalaşgärler portalda şahsy hasabynyň üsti bilen habarnamany alarlar.

Russiýanyň ilçihanasy maglumat ulgamyndaky habarnamalara ünsi jemlemegi we saýlama çäreleri üçin görkezmeleri we düzgünleri üns bilen okamagyňyzy maslahat berýär.

Soraglar ýüze çyksa, +99365898541 jaň edip bilersiňiz (9:00-dan 12:00-a, 16:00-dan 18:00-a çenli) ýa-da otdel.turkmenistan@gmail.com e-poçta iberip bilersiňiz.

Daşalgärleriň synaglary diňe şahsy kompýuterde geçirilmelidir, synaglar ykjam enjamlarda bolmaz.

Saýlaw synaglarynyň meýilnamasy

(Moskwanyň wagty görkezildi)

Senesi


Synag wagty

Synag

08.12.2021

Çarşenbe

9:00

Rus dili

09.12.2021

Penşenbe

12:00

Fizika

11.12.2021

Şenbe

15:00

Biologiýa

14.12.2021

Sişenbe

17:00

Himiýa

15.12.2021

Çarşenbe

9:00

Matematika

17.12.2021

Anna

12:00

Taryh

Gaýtadan günler

22.12.2021

Çarşenbe

12:00

Rus dili

15:00

Fizika

23.12.2021

penşenbe

09:00

Himiýa

12:00

Biologiýa

15:00

Matematika

17;00

Taryh

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň