TÝL ― 2021: «Ahal» «Energetikden» üstün çykdy

18:3001.11.2021
0
2269
TÝL ― 2021: «Ahal» «Energetikden» üstün çykdy

Şu gün, 1-nji noýabrda Aşgabatda hem-de Türkmenbaşy şäherlerinde geçirilen oýunlar bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň üçünji tapgyryna badalga berildi.

Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda «Ahal» Marynyň «Energetigini» kabul etdi. Bu duşuşykda döreden mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanan ýer eýeleri 3:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Gazanan bu ýeňşinden soň 10 utuk toplan «Ahal» topary ýaryş tertibinde eýeleýän birinji ornunda galdy.

«Ahal» – «Energetik» – 3:1

Gollar: 25 Resul Hojaýew, 51 Ilýa Tamurkin, 78 Pirmyrat Sultanow («Ahal») – 53 Orazmuhammet Işangulyýew («Energetik»)

Bellik: Duşuşygyň 59-njy minutynda Elman Tagaýew («Ahal») 11 metrlik jerime urgusyny nädürs ýerine ýetirdi.

Duýduryşlar: 70 Ybraýym Mämmedow («Ahal») – 44 Şaweli Seýitgulyýew («Energetik»)

Geçirilen ýeri: «Nisa» stadiony (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň