Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 24-nji sentýabry

08:0024.09.2021
0
2975
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 24-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 24-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyňbasyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 11 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 701 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +24… +29° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 751 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awazada: howa +26… +28°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Balkanabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11… +16°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10… +15°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12… +17°, gündizine +26… +31° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 752 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň