Soňky habarlar

Arhiw

Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

13:1111.09.2021
0
18140
Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler.

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde geçirilen çärede sürüjiler we pyýadalar bilen şahsy düşündiriş işleri geçirildi. Onuň dowamynda ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmegi, ýokanç we ýokanç däl kesellerden goranmagy, ýol-ulag hadysalarynda ejir çekenlere lukmandan deslapky kömek bermegiň düzgünlerini düşündirýän neşir önümleri paýladylar.

Şeýle çäreler Lebap welaýatynyň etraplarynda hem geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň