Soňky habarlar

Arhiw

«Apple» kompaniýasyna 200 milliard dollarlyk kazyýet işi açyldy

15:3206.09.2021
0
4927
«Apple» kompaniýasyna 200 milliard dollarlyk kazyýet işi açyldy

Merkezi edarasy Nýu Jerside ýerleşýän «Primer Productions» kompaniýasy 200,000,000,000 ABŞ dollary möçberinde kompensasiýa talap edip, «Apple»-e garşy aç-açan kazyýet işini açdy.

Kompaniýa, programma üpjünçiligini petikli gapjyk arkaly satyn almak üçin töleg tölemegiň mümkinçiligi barada ulanyjylara habar bermäge synanyşandan soň, «App Store»-a girmek gadagan edildi.

Mundan başga-da, kazyýet işinde «gara sanawdaky» aýyplamalar, gözleg derejeleriniň pes bolmagy we işläp düzüjileriň tölegleri we komissiýalary barada «Apple»-a bildirilýän talaplar bar.

«Cupertino» tehnologiýa ägirtleriniň diňlenişikleri Men şäherinden Kaliforniýa geçirendigi belli boldy.

«W3bsit3-dns.com.to» portalyna görä, «Apple» jerime mukdaryny azaltmaga synanyşar we «App Store» syýasatyna hem üýtgetmeleri girizer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň