Soňky habarlar

Arhiw

MRT barlaglarynda näsaga ýardam berýän VR tehnologiýasy döredildi

17:5313.08.2021
0
3093
MRT barlaglarynda näsaga ýardam berýän VR tehnologiýasy döredildi

Londonyň Karollyk kollejiniň alymlarynyň oýlap tapyşy klaustrofobi bilen kesellän näsaglara MRI barlagyny has asuda geçmäge kömek eder. «Scientificrussia.ru»-nyň habaryna görä, täze interaktiw wirtual hakykat ulgamy MRT skaneriniň içinde howpsuz ulanylyp bilner.

VR gulaklygynyň aç-açan däldigi sebäpli, näsag daşky gurşawy asla görüp bilmeýär we netijede ýagdaýy barada wizual ýatlamalary almaýar. Ulgam hassany öz nazary bilen daşarky dünýä bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän göz yzarlamasyny ulanýar.

Näsag gözlerini wirtual dünýäden geçirip, filmleri ýa-da oýunlary saýlap biler we söhbetdeşi bilen wideo aragatnaşygyny başladyp ýa-da kesip biler. Alymlaryň pikiriçe, indiki ädim wirtual mazmunyň ösüşi we hassalarda synagyň başlangyjy bolar diýip, scientificrussia.ru habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň