Arhiw

«Airbus» bilen «Boeing» ylalaşyk gazanmaga ýakyn

16:0316.06.2021
0
2567
«Airbus» bilen «Boeing» ylalaşyk gazanmaga ýakyn

ABŞ bilen Ýewropanyň arasyndaky söwda bilen bagly 15 ýyllyk dawa parahatçylykly ýol bilen çözülmegiň bosagasyna geldi.

«Izwestia» neşiriniň habar berşi ýaly, ABŞ we Ýewropa Bileleşigi awiasiýa ägirtleri «Airbus» we «Boeing»-iň arasyndaky bäsdeşlikdäki jedelli ýagdaýy çözmek barada ylalaşyk gazandylar. Awiakompaniýalaryň arasyndaky gapma-garşylyk 2004-nji ýylda başlanypdy.

Hut şu döwürden iki tarap bir-birege aýypmala bildirdi. Netijede, iki tarapyň arasynda umumy bahasy 11 milliard dollara barabar serişde parhy girdi. Geçiriljek gepleşikleriň dowamynda taraplar «Airbus» we «Boeing»-iň arasyndaky jedeller bilen baglanyşykly dawanyň ýatyrylmagy barada ylalaşmagy başardylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň