Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat ― Daşoguz ― Aşgabat aralygyndaky awtobus gatnawynyň rejenamasy belli boldy

10:2402.03.2021
0
41910
Aşgabat ― Daşoguz ― Aşgabat aralygyndaky awtobus gatnawynyň rejenamasy belli boldy

Ozal hem habar berlişi ýaly, 2021-nji ýylyň 1-nji martyndan Aşgabat ― Daşoguz ― Aşgabat aralygynda ýolagçy awtobuslarynyň gatnawy dikeldildi.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda dikeldilen gatnawlaryň rejenamasy barada aşakdaky ýaly maglumatlarlar berilýär: 

Ugur

Hepdäniň günleri

Ugraýan wagty

Gelýän wagty

1

Aşgabat ― Daşoguz

duşenbe

07:00

17:00

penşenbe

08:00

18:00

2

Daşoguz ― Aşgabat

sişenbe

07:00

17:00

Anna

08:00

18:00

Ýolagçylardan COVID-19 ýokanjynyň ýokdugy baradaky kepilnama talap ediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň