Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezi ýene-de doly işläp başlar

22:0528.02.2021
1
46750

2021-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň çägindäki ähli desgalar öz işini doly dikelder. Bu barada "Turkmenportal" söwda merkeziniň sorag-jogap gullugyndan öwrendi.

Ýatlap geçsek, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli arassalaýyş-öňüni alyş maksatlary bilen 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda öz işini çäklendiripdi. Bu günki güne çenli söwda merkeziniň çäginde diňe azyk hem-de hojalyk harytlary dükanlary hereket edýärdi.

Goşmaça maglumat almak üçin «Berkarar» SDAM-nyň sorag-jogap gullugyna ýüz tutup bilersiňiz: +99312468006

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň