Türkmen metbugatynda Welotrek boýunça dünýä çempionaty ― 2021-iň resmi nyşany bilen tanyşdyryldy

11:1422.02.2021
0
6921
Türkmen metbugatynda Welotrek boýunça dünýä çempionaty ― 2021-iň resmi nyşany bilen tanyşdyryldy

«Türkmen sporty» gazetiniň şenbe günündäki sanynda Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany bilen tanyşdyryldy.

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň resmi nyşanynyň şekilinde türkmen halysynyň ýüzünde şekillendirilýän garşy-goçak hem-de alaja milli nagyşlaryndan ugur alnyp, olaryň döwrebaplaşdyrylan, ýagny welosipedçiniň şekili bilen utgaşdyrylan ýagdaýynda işlenip taýýarlanan görnüşi öz beýanyny tapypdyr.

Çempionat şu ýylyň 13 ― 17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriler.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň