Soňky habarlar

Arhiw

Tokio ― 2020-niň ýolbaşçysy wezipesini terk etdi

20:0313.02.2021
0
3224
Tokio ― 2020-niň ýolbaşçysy wezipesini terk etdi

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň başlygy Yosiro Moriniň işden aýrylmagynyň sebäbi zenanlaryň sport komitetleriniň işine gatyşmagy we gender deňligi baradaky jedeller boldy.

Ýolbaşçy öz çykyşynda aýallaryň çykyşlarynda köp gürleýändiklerini we her kimiň öz pikirini aýtmak isleýändigini aýtdy we şonuň üçin sport bilen baglanyşykly ýygnaklar öňküsinden has uzak dowam edýär. Bu sözler köpçüligiň nägileligini döretdi we guramaçylyk komitetiniň başlygy ötünç soramaly we aýdanlarynyň ýerliksizdigini boýun almaly boldy.

Tokio ― 2020 Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň täze başlygy Olimpiýa we Paralimpiýa işleri boýunça ministr Seiko Hasimoto bolmagy ähtimal.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň