Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi žurnalistler bilen brifing geçirdi

17:1918.12.2020
0
9026
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi žurnalistler bilen brifing geçirdi

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.W.Blohin ýerli we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen duşuşyk geçirdi.

Brifing Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Ilçi 2020-nji ýyldaky türkmen-rus gatnaşyklarynyň netijeleri barada gürrüň berip, žurnalistleriň sowallaryny hem jogaplady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň